Zľavový portál – rady pre spotrebiteľov

Zľavový portál – rady pre spotrebiteľov

Ako postupovať pri využívaní zľavových kupónov pri nakupovaní cez internet?

zlavovy

 

Pri zakúpení zľavového kupónu platia pravidlá, ako pri uzatváraní zmluvy na diaľku
– zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode
– a zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

1. KROK
KÚPOU ZĽAVOVÉHO KUPÓNU SPOTREBITEĽ UZATVÁRA ZMLUVU NA DIAĽKU SO ZĽAVOVÝM PORTÁLOM

Zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v § 12 upravuje podmienky odstúpenia od zmluvy (okrem plnenia, ktoré sa má uskutočniť pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie. V takom prípade je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, bez uvedenia dôvodu, iba do momentu začiatku plnenia napr. do začiatku kultúrneho alebo športového podujatia….).

V zmysle uvedeného, spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní. Spolu s písomným odstúpením od zmluvy spotrebiteľ doporučenou poštou vracia zľavový kupón.

2. KROK
OPAKOVANÉ OVERENIE PODMIENOK UPLATNENIA ZĽAVOVÉHO KUPÓNU

Bezprostredne po doručení kupónu má spotrebiteľ možnosť opakovane si overiť podmienky uplatnenia zľavového kupónu. V prípade pochybností alebo negatívneho zistenia je spotrebiteľ oprávnený, bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy nákupu kupónu do 7 pracovných dní u predajcu kupónu.

3. KROK
POUŽITIE – UPLATNENIE ZĽAVOVÉHO KUPÓNU CEZ INTERNET

Uplatnením zľavového kupónu cez internet u predajcu výrobku, resp. u poskytovateľa služby – spotrebiteľ opakovane uzatvára zmluvu na diaľku – tento krát s predajcom výrobku, resp. s poskytovateľom služby.

Spotrebiteľ až po doručení tovaru, na ktorý bol „použitý zľavový kupón“, má opakovane možnosť odstúpenia od zmluvy do 7 pracovných dní (okrem plnenia, ktoré sa má uskutočniť pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie… a okrem zmluvy o poskytnutí ubytovania, dopravy, stravovacích služieb a služieb na voľný čas, v ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote – § 9 ods. 4, písm. g zákona č. 108/2000 Z. z.).

Spolu s písomným odstúpením od zmluvy, spotrebiteľ doporučenou poštou vracia tovar zakúpený „použitím“ zľavového kupónu.

Po zákonnom odstúpení od zmluvy, ak predávajúci odmietne výrobok prijať, alebo najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, nevráti cenu zaplatenú za tovar, koná v rozpore so zákonom. Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa s podnetom na kontrolu na miestne príslušný inšpektorát SOI podľa sídla predávajúceho.

4. KROK
REKLAMÁCIA VADY SLUŽBY, PRE NEMOŽNOSŤ VYUŽIŤ ZĽAVOVÝ KUPÓN, Z OBJEKTÍVNYCH DÔVODOV NA STRANE POSKYTOVATEĽA SLUŽBY

Reklamáciu uplatňuje spotrebiteľ písomne – doporučenou poštou – u predajcu zľavového kupónu, ako aj u poskytovateľa služby – o čom spotrebiteľ obidva subjekty upovedomuje. V reklamácii je potrebné opísať objektívny dôvod nemožnosti využitia zľavového kupónu a pripojiť dôkazy o viacnásobnom, opakovanom a neúspešnom uplatnení kupónu (napríklad obojstranná e-mailová komunikácia, opakované volania na telefónne číslo poskytovateľa služby…).

Podľa § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

Pri nedodržaní zákonnej lehoty na vybavenie reklamácie, spotrebiteľ môže podať podnet na vykonanie kontroly a na prešetrenie obchodnej praktiky predávajúcich. Podnet predkladá na príslušný inšpektorát SOI podľa sídla zľavového portálu, resp. poskytovateľa služby. K podnetu na vykonanie kontroly spotrebiteľ prikladá kópie všetkých dokladov, ktoré s kúpou, neúspešným uplatnením a reklamáciou zľavového kupónu súvisia.

Bez predloženia relevantných dokladov nie je možné vykonať kontrolu a prešetriť obchodnú praktiku zľavového portálu a poskytovateľa služby.

Upozornenie

SOI nerieši a nekontroluje prípady – ak spotrebiteľovi „prepadne“ neuplatnený zľavový kupón, z dôvodu jeho nevyužitia: z rodinných, pracovných, zdravotných a iných subjektívnych dôvodov – výlučne na strane spotrebiteľa, resp. spotrebiteľ napriek „dlhej platnosti zľavového kupónu“ tento uplatní tesne pred ukončením jeho platnosti.

zdroj:Slovenská obchodná inšpekcia

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.